image 1Aktif Karbon Filtre Sistemleri

  Aktif karbon filtreler, suda istenmeyen klor, renk, tat , koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m2/gr) sahip bir malzemedir. Aktif karbon filtrenin verimliğini, filtre yatağında kullanılan aktif karbonun özellikleri ve suyun filtrasyon hızının doğru seçilmiş olması belirler.
Aktif Karbon Sistemlerde, suyun arıtılması esnasında filtrasyon mekanizmasının yanında absorpsiyon mekanizması da işlem yapmaktadır. Bu sebeple Aktif Karbon Filtreler fiziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir.
  Aktif Karbon Filtreler, insan müdahalesine gerek duymaksızın tam otomatik olarak çalışır. Günde 15-20 dakika süre ile otomatik ters yıkama işlemini yapan Aktif Karbon Filtre bu şekilde kendisini yeniler.

  Otomatik aktif karbon filtreler şebeke, derin kuyu, deniz, nehir,  göl ve yağmur sularının arıtımında kullanılırlar. İçindeki üç ayrı dereceli quartz, kum, aktif karbondan oluşan çok katmanlı medya sayesinde yüksek verimle çalışırlar. Ünitede kullanılan mineraller yüksek kaliteli korozyona karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Bu özeliklerinden dolayı yüksek kalitede ve uzun süreyle istenilen niteliklerde temiz su elde edilir.

Kapasiteli debiler için yüzey borulamalı multimedia  filtreler kullanılmaktadır.