image 1Deiyonizasyon Sistemleri

  İşlem görmemiş tüm sularda, çözülmüş mineral tuzları bulunur. Bu tuzlar su içerisinde, pozitif yüklü katyonlara ve negatif yüklü anyonlara ayrılırlar. Deiyonizasyon Sistemi sayesinde bu iyonların miktarı çok düşük seviyelere indirilerek saflaştırma işlemi yapılır. Deiyonizasyon Sistemi, su içerisindeki minerallerin yani katyon ve anyon iyonlarının giderilmesi işlemidir.

  Deiyonizasyon işleminde kullanılan katyonik reçine H+ (hidrojen) iyonu ile yüklüdür. Bu reçinenin rejenere edilmesinde asit(hidroklorik asit) kullanılır. Aynı şekilde bu sistemde kullanılan anyonik reçine OH- (Hidroksit) iyonu ile yüklüdür. Bu reçinenin rejenereasyonunda baz (sodyum hidroksit yani kostik) kullanılmaktadır.Her iki cins reçineyi bir arada bulunduran, yani hem anyonik hem de katyonik iyonların giderildiği üniteye Karışık Yatak İyon Değiştirici (Mixed Bed) denir.

   İyon değiştiricilerden geçen ham su, katyonik yüklerini (Ca, Mg, Na) katyon değiştirici reçinelere bağlı H+ iyonu ile, Anyonik yüklerini (Cl, So4, HCO3, SiO2) ise  Anyon değiştirici reçinelere bağlı OH- iyonu ile değiştirirler.

İyon değişimi sonucunda suya verilen OH- ve H+ iyonları kendi aralarında birleşerek su molekülünü oluştururlar. Sistem çıkışında pozitif ve negatif yüklü iyonlarından arındırılan su yüksek oranda saflaştırılmış olur.