Endüstriyet Arıtma Sistemleri

 

Multi Media Filtre Sistemleri
marketing

 Su içerisinde yoğun miktarda bulunduklarında suda bulanıklık, koku, tabakalaşma, kullanılan ekipmanlarda tıkanma, >> Devamı

Aktif Karbon Filtre Sistemleri
consulting

 Aktif karbon filtreler, suda istenmeyen klor, renk, tat , koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır.

>> Devamı
Demir ve Mangan Filtre Sistemleri
consulting

 Demir ve mangan filtreleri özel mineraller sayesinde; suda 5ppm’e kadar olan  demir ve mangan miktarını, içme ve kullanma suyu

>> Devamı

 

Yumuşatma Sistemleri
marketing

 Suda çözünmüş olarak bulunan Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonları suyun sertleşmesine sebep olmaktadır. İyon değişim yöntemi ile sudaki

>> Devamı
Ultraviyole Sistemleri
consulting

 Ultraviyole Sistemleri ile dezenfeksiyon, suya herhangi bir kimyasal veya oksidant ilave edilmeksizin mikroorganizmaların etkisiz hale

>> Devamı
Ters Ozmos Sistemleri
consulting

 Ters Ozmos sisteminin çalışma prensibi; cihaz üzerinde bulunan membranlarla gerçekleşmektedir. Su, membranlar üzerinde bulunan gözeneklerden,

>> Devamı

 

Kimyasal Dozaj Sistemleri
marketing

 Ürünlerin son yıkamalarının demineralize / deiyonize su ile yapılması ürünün kalitesi açısından gerekli olan bir yöntemdir. Ham suyla yıkanan ürünlerin

>> Devamı
Deiyonisazyon Sistemleri
consulting

 İşlem görmemiş tüm sularda, çözülmüş mineral tuzları bulunur. Bu tuzlar su içerisinde, pozitif yüklü katyonlara ve negatif yüklü anyonlara ayrılırlar.

>> Devamı
Deniz Suyu Arıtma Sistemleri
consulting

 Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (denizsuyu, iletkenliği yüksek olan kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen

>> Devamı