image 1Multi Media Filtre Sistemleri

  Su içerisinde yoğun miktarda bulunduklarında suda bulanıklık, koku, tabakalaşma, kullanılan ekipmanlarda tıkanma, korozyona sebep olma daha da önemlisi insan sağlığı için son derece zararlı olan mikroorganizmaların yaşaması için gerekli besi ortamının oluşumunu sağlayan ve genellikle ‘TORTU’ olarak adlandırılan partiküller, içeriği bakımından mutlaka sudan arıtılması gereken önemli parametrelerin başında gelmektedir.
Multi Media Filtreler suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve diğer partikülleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. Sistem granülometre dereceleri farklı, birden fazla katmanın gövde içine yerleştirilmesi ile oluşturulur.
  Multi Media Filtrelerin, katı maddeleri sudan ayırmasının yanı sıra ikinci bir görevi kendisinden sonra konumlandırılacak olan ekipmanı korumasıdır. Filtrasyonu iyi yapılmış bir sistemde diğer arıtma filtrelerine gidecek olan yük minimize edileceğinden ekipmanların ömrü uzatılmış ve verimliliği artırılmış olacaktır.
Fiziksel arıtma metoduyla çalışan bu sistemler içme ve atık su  sistemlerinde  sıkça kullanılmaktadır. Bu  filtreler  içindeki üç ayrı dereceli quartz kum, antrasit, birm, aquamandixten oluşan çok katmanlı medya sayesinde sudaki kaba partikülleri 10-20 mikrona varan hassasiyetle filtre ederek bulanıklığı yüksek verimle giderirler.

Servis periyodunda, süzülerek filtre katmanları arasında tutulan partiküller, geri yıkama periyodunda deşarj edilerek, filtre malzemesinin temizlenerek medianın tazelenmesi sağlanır. Tam otomatik multimedia filtreler toplam 15 dakika gibi çok kısa süren  ters yıkama işlemini yaparlar.
İşletmenin yapacağı hiçbir görev ve bakımı yoktur.

Yüksek kapasiteli debiler için yüzey borulamalı multimedia  filtreler kullanılmaktadır.