image 1Ters Ozmos Nedir?

Ters osmos sistemi en genel tanımı ile, suyun içerisinde bulunan Anyon ve Katyon iyonlarının giderilme işlemidir.
Aynı zamanda bir tür ileri filtrasyon yöntemi olarak da uygulanmakta olan  ters  osmos üniteleri yüksek teknolojinin en son olanaklarının kullanıldığı üst düzey bir su arıtım elemanıdır. Bu ünitelerin çalışma prensibi, doğadaki osmotik dengenin ters işleyişi ile açıklanabilir.

Membran üzerinde suyun geçişine izin veren gözenekler son derece ufaktır. (Yaklaşık 1 mm'nin 2.000.000'da biri delik çapi). Böyle ufak bir gözenekten sadece su molekülleri ve bazı çok ufak inorganik moleküller geçebilmektedir. Diğer moleküller ise konsantre su fazında sistemden dışarı atılır.
 Günümüzde kullanım alanları gittikçe genişleyen Ters ozmos  sistemleri her türlü endüstriyel alanlar ve evsel uygulamalarda  güvenle kullanılmaktadır.

Ters Ozmos Sistemi ile İnsan Vücudunun İhtiyacı Olan Mineraller de Tutulur Mu?

İnsan vücudunun bazı minerallere ve vitaminlere ihtiyacı vardır, Ancak, bir insanın günlük mineral ihtiyacını ne kadar çok su içerse içsin karşılayabilmesi mümkün değildir. Söz konusu olan faydalı mineraller suda çok az miktarlarda bulunmaktadır.

Membran üzerinde suyun geçişine izin veren gözenekler son derece ufaktır. (Yaklaşık 1 mm'nin 2.000.000'da biri delik çapi). Böyle ufak bir gözenekten sadece su molekülleri ve bazı çok ufak inorganik moleküller geçebilmektedir. Diğer moleküller ise konsantre su fazında sistemden dışarı atılır.
 Günümüzde kullanım alanları gittikçe genişleyen Ters ozmos  sistemleri her türlü endüstriyel alanlar ve evsel uygulamalarda  güvenle kullanılmaktadır.

image 2Ters Osmos Sistemler Nasıl İçme Suyu Üretir?

Ters osmos üniteler genelde ön filtrasyon aşamaları sonrasında kullanılır. Su önce sediment filtreden geçirilerek , suyun içinde bulunan 5 mikrondan daha büyük olan tüm partikülleri tutulur. Sediment filtresinden sonra su aktif karbon filtreden geçirilir. Aktif karbon ile suda istenmeyen koku, tat ve klor tutulur. Su daha sonra tekrar 1 mikron sediment filtredengeçirilir. Burada daha ince taneciklerin tutulması sağlanır. Bu ünitelerden geçen su ters osmos membrana verilmeye hazırdır.
Ters osmos membran suyun çözünmüş iyonları tutar. Suyun içindeki bu iyonlar arasında, ağır metaller, sodyum, kurşun, arsenik, nitrat, asbest ve diğer bir çok zararlı iyonlar bulunur. Su ters osmos membrandan çıktıktan sonra ikinci bir tat düzenleyici tatlandırıcı filtreden geçirilir. Ters osmos üniteden çıkan su son derece güvenilir içme suyuna dönüşmektedir.

Ev Tipi Ters Osmos Cihazları Neden Rainbow'da Daha Ucuz?

Rainbow su arıtma sistemleri olarak satışlarımız direkt olarak ofislerimizden gerçekleşmektedir. Kullanıcıya herhangi bir aracı ile hizmet vermemekteyiz. Bayilik sistemi  ya da prim usulü satış gibi çalışma tekniklerimiz yoktur.
Bazı firmalar pazarlama ekibi kurarak , pazarlamacıya araç temin ederek ve satışçı primini cihaz fiyatına ekleyerek satış yapmaktırmaktadır. Böylelikle bizde ortalama 500 tl civarı olan cihaz bir başka firmada 1.000-1.200 tl civarındadır.
Alıcı bize internet , telefon ya da referans aracılığı ile kolayca ulaşabilmektedir. Satışlarımızı uzman mühendis kadromuz  ile merkezimizden gerçekleştirmekteyiz, satış sonrası hizmetimizde firmamızın  teknik personelleri ile  sağlanmaktadır.

Arıtma Sistemi Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Seçilen su arıtma üniteleri, temin edilen çıkış suyu nihai kullanım amacına uygun olmalıdır. Kullanım amacının dışına çıkan her ünite, gereksiz yatırım ve işletme maliyeti anlamına gelir.

Ünitelerin seçimi esnasında arıtma kapasiteleri göz önünde bulundurulmalıdır. Arıtma kapasitesine göre seçilmeyen bir ünite istenen verimi sağlamayacaktır. Tipik bir değer olarak, özellikle kum ve aktif karbon filtreleri için tank içindeki hızın 20 mt/saat'i aşmaması gerekir. Aştığı durumlarda, filtrenin ana işlevlerinden olan adsorpsiyon işlevi kaybolur ve sadece süzme işlevi devam eder. Bunun yanısıra yatak hızının artması, filtredeki basınç kaybının da artmasına sebep olacaktır.

Sistem dizayn edilmeden önce detaylı bir ham su analizinin yapılması faydalı olacaktır. Suyun içindeki kirletici parametrelerin ölçümü sistem dizaynında vazgeçilmez bir unsurdur.

Tüketilecek su miktarının doğru belirlenmesi, optimum sistem seçimini sağlayacağı gibi, gereksiz yatırım maliyetinden de kaçınılmasını sağlayacaktır.
Su arıtma sisteminin montaj noktası 24 saat sürekli sabit basıncın sağlandığı bir nokta olmalıdır.

image 3Yumuşak Su İle Yıkanırken Deri Üzerindeki Kayganlığa Ne

Sebep Olur?

Suda sertliğe neden olan Ca ve Mg minerallerinin sudan alınması sabunun köpürmesini ve temizlik yapmasını kolaylaştırır. Yumuşak su ile banyo yapılırken, sabun çökeleği oluşumu yoktur. Deri üzerindeki kayganlık ise, doğal ve deri için faydalı olan insan derisi yağıdır.

Yumuşatma Ünitelerinde Rejenerasyon Kontrolu Nasıl Yapılır?

Genelde iki tip kontrol mekanizması vardır. Zaman kontrollü: Kontrol grubu üzerindeki zaman saati vasıtası ile rejenerasyon kontrolü yapılır. Tank içinde iki rejenerasyon arası zaman aralığında yumuşatılacak su miktarına yeterli olacak kadar reçine bulunmalıdır.

Sayaç Kontrollü: Kontrol grubu bir su sayacına bağlıdır. Reçinenin yumuşatabileceği kadar su miktari kontrol grubuna tanımlanır. Tank içinden belirlenen miktarda su geçtiğinde cihaz rejenerasyona geçmek üzere sinyal alır. Genelde iki depo arası sistemlerde kullanılır.

Sert Su Ne Gibi Problemlere Sebep Olur?

Sert su ile evsel kullanımlarda daha fazla sabun ve temizlik ürünü kullanılır. Sert su değdiği her noktada temizlenmesi çok zor olan sabun çökeleklerine neden olur.

Sudaki sertlik zamanla kendiliğinden veya su ısıtıldığında hızla çözünürlüğünü kaybeder ve geçtiği yüzeylere yapışmaya başlar. Su borularının içi hızla dolar, su basıncı ve akışı azalır.

Suyun ısıtıldığı yüzeylerde daha da artan kireçlenme, yalıtkanlığa sebep olur ve elektrik tüketimini artırır. Kalorifer tesisatındaki kireçlenme yakıt tüketiminin artmasına sebep olur.

Sabun çökeleği banyo veya dus sonrasında insan derisine yapışır. Deri gözeneklerini tıkar ve saç tellerini kaplayarak sertleştirir. Deriye yapışan bu kütle, bakteri üremesi için elverişli bir ortam yaratır.

Sertlik mineralleri yemeklerde istenmeyen bir tat verir. Sert su ile yapılan buz buğulu bir görünümde olur.

image 3Aktif Karbon Nedir?

Aktif karbon , suyun içinde mevcut organik madde, renk, koku, tat ve klor giderimidir.
Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m2/gr) sahip bir malzemedir. Organik kirliliğin olduğu sularda ve klor giderme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tortu Filtrasyonu Nasıl Yapılır?

Filtrasyon sistemlerinin hemen hemen tamamında ön arıtma ünitesi olarak yer alan tortu filtresi;  Sistem giriş suyu önüne koyularak suda istenmeyen askıda katı madde, kum ve kil gibi kaba partiküllerin gideriminde kullanılan temel bir filtrasyon ünitesi olarak kullanılır. Bu partiküller, su içerisinde bakteri oluşumuna zemin hazırlayabilir, diğer arıtma ünitelerine zarar vererek verimliliklerini düşürebilir. Bu maddelerin tutulmasıyla suyun kullanıldığı cihaz ömürleri uzamaktadır.

Suyu İçme Suyu Olarak Kullanmayacağız, Suyun Arıtılması Gerekli Midir?

Musluklardan akan su, belki doğrudan içilmeyebilir, ancak dolaylı yollardan insan vücuduna girebilmektedir. Sebze, meyve yıkama, diş fırçalama ve vücut temizliğinde kullanılan suyun hijyenik olması oldukça önemlidir. Bunun dışında bina tesisatının ve evlerdeki cihazların korunması için suyun arıtılması gereklidir.