image 1Ters Ozmos Sistemleri

  Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (denizsuyu, iletkenliği yüksek olan kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, membran filtrasyon işlemine TERS OZMOS denilmektedir.

  Ters Ozmos sisteminin çalışma prensibi; cihaz üzerinde bulunan membranlarla gerçekleşmektedir. Su, membranlar üzerinde bulunan gözeneklerden, yüksek basınç altında geçmeye zorlanır. Bu işlem esnasında su molekülleri ve bazı inorganik moleküller bu gözeneklerden geçebilirken suyun içindeki maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır.
Kullanım alanları kazan besi suyu temininde, deniz, şebeke, kuyu, göl ve yağmur suyu arıtımında, hastanelerde, gıda ve tekstilde, tüm medikal sektörde, cam, kimya, kuyumculuk, kaplama, kozmetik, içecek, turizm, buhar kazanları, plastik sanayii, diyaliz üniteleri, deniz taşıtlarında, evsel veya içme suyu eldesine yönelik kullanımlarda üstün teknoloji ürünü olarak tercih görür.
Gelişen teknoloji ile beraber tamamen otomatik Ters Ozmos cihazlarının üretimi mümkün olmuş ve istenilen debide yüksek kaliteli su eldesi ile Ters Ozmos cihazları profesyonel arıtımda en üst sıraya yükselmiştir.